Blogpost 30 aug 2023

Hackathon mobiliteit: transformeer mobiliteit met een hackathon

Blogpost 30 aug 2023

Ben je op zoek naar een krachtige manier om mobiliteitsoplossingen van de toekomst te verkennen en te ontwikkelen? Overweeg dan een Mobility Hackathon! In dit artikel laten we je kennismaken met de wereld van mobiliteits hackathons en hoe deze evenementen innovatie, samenwerking en transformatie stimuleren binnen de mobiliteitssector. We hebben inmiddels heel wat hackathons georganiseerd rondom het onderwerp: ‘mobiliteit’. Lees verder en ontdek hoe je kunt deelnemen aan een hackathon mobiliteit of er zelf eentje kunt organiseren en een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de toekomst van mobiliteit.

Wat is een mobiliteit hackathon?

Een mobiliteit hackathon is een dynamisch evenement waarbij multidisciplinaire teams samenkomen om innovatieve oplossingen te bedenken en te bouwen voor mobiliteitsuitdagingen. Het brengt professionals, tech-experts, ontwikkelaars, ontwerpers en andere stakeholders samen om gezamenlijk te werken aan het creëren van nieuwe ideeën, prototypes en diensten die de mobiliteit kunnen transformeren. Mobiliteits hackathons zijn een broedplaats voor creativiteit, samenwerking en disruptieve denkwijzen binnen de mobiliteitssector.

Waarom een mobiliteits hackathon organiseren?

Innovatie stimuleren:
Een mobiliteit hackathon is een krachtig instrument om innovatie te stimuleren. Door getalenteerde professionals, ontwikkelaars, ontwerpers en experts samen te brengen, creëer je een omgeving waarin nieuwe ideeën ontstaan en innovatieve mobiliteitsoplossingen worden ontwikkeld. Of gewerkt kan worden aan bestaande mobiliteitsuitdagingen. De intense en competitieve sfeer van een hackathon moedigt deelnemers aan om buiten de gebaande paden te denken en creatieve oplossingen te genereren.

Samenwerking en netwerken faciliteren:
Een hackathon mobiliteit biedt deelnemers de mogelijkheid om samen te werken met professionals uit verschillende disciplines en organisaties. Als organisator faciliteer je deze samenwerking en creëer je kansen voor netwerken en kennisuitwisseling. Dit bevordert synergie en kan leiden tot waardevolle samenwerkingen voor toekomstige mobiliteitsprojecten. Ook hebben we vaak gezien dat een hackathon een uitgewezen kans is om data van verschillende partijen bij elkaar te brengen, om hier samen van te leren. En alleen de hackathon als middel hiervoor al erg geschikt was.

Stappen om een hackathon mobiliteit te organiseren

Doelstellingen bepalen:
Definieer duidelijke doelstellingen voor de mobiliteit hackathon. Denk na over wat je wilt bereiken, zoals het verkennen van nieuwe mobiliteitsoplossingen, het stimuleren van samenwerking of het aantrekken van talent naar de mobiliteitssector.

Partnerships en sponsoring:
Identificeer potentiële partners en sponsors die geïnteresseerd zijn in de mobiliteitssector. Werk samen met hen om het evenement mogelijk te maken en waardevolle prijzen, middelen of ondersteuning te bieden aan de deelnemers.

Uitdagingen en cases ontwikkelen:
Creëer uitdagende cases en uitdagingen die passen bij de doelstellingen van de hackathon. Zorg ervoor dat de cases relevant zijn voor de mobiliteitssector en dat ze deelnemers uitdagen om innovatieve oplossingen te bedenken.

Deelnemers werven:
Promoot de mobiliteit hackathon en werf deelnemers. Gebruik verschillende kanalen, zoals sociale media, nieuwsbrieven en netwerkevenementen, om de hackathon onder de aandacht te brengen. Richt je op professionals, ontwikkelaars, ontwerpers en experts binnen de mobiliteitssector. Wij kunnen hier uiteraard ook een rol in spelen.

Evenementplanning en -uitvoering:
Plan de details van het evenement, zoals de locatie, datum, tijdschema, catering en benodigde technische middelen. Zorg voor een inspirerende en goed georganiseerde omgeving waarin deelnemers kunnen samenwerken en innoveren.

Begeleiding en mentoring:
Zorg voor begeleiding en mentoring tijdens de mobiliteit hackathon. Bied ondersteuning aan de deelnemers, zodat ze optimaal kunnen profiteren van de expertise en ervaring van professionals uit de mobiliteitssector.

Beoordeling en prijzen:
Stel een beoordelingsproces op en selecteer een deskundig panel om de ideeën en oplossingen van de deelnemers te beoordelen. Zorg voor waardevolle prijzen die de inzet en prestaties van de deelnemers erkennen.

Mobiliteit hackathons: voorbeelden van succesvolle evenementen

Wij hebben jarenlange ervaring in het organiseren van hackathons, en zo ook op het gebied van mobiliteit. Zo organiseerden we eerder onder andere de volgende hackathons:

Dutch Mobility Hackathon: aan dit evenement deden ruim 150 professionals mee. Het doel van de Dutch Mobility Hackathon, georganiseerd in 2019, was specifiek gericht op het vinden van oplossingen om te voorkomen dat het verkeer in Nederland in de komende jaren vastloopt. Met de wetenschap dat de capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer ontoereikend is om aan de groeiende vraag naar mobiliteit te voldoen. De urgentie was duidelijk en er werd gezocht naar innovatieve en duurzame oplossingen, waar meerdere goede ideeën uit voort gekomen zijn . Deze hackathon organiseerden we samen met: ANWB, RET, HTM, NS en Pon.

Mobihack: voor de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen organiseerden we de ‘mobihack’. Hier deden ruim 50 studenten, burgers, data-scientists en bedrijven uit de buurt aan mee. Samen werkten ze maar liefst 30 uur lang achter elkaar door om slimme oplossingen te vinden voor het verkeersprobleem in de drukke wijk Heijendaal in Nijmegen. Het winnende team kwam erachter dat als de Radboud Universiteit en de HAN 15 minuten hun lesroosters zouden opschuiven, het verkeersprobleem voor een groot gedeelte opgelost zou zijn. Onderzoek heeft later uitgewezen dat dit inderdaad het geval is.

Hackathon mobiliteit organiseren: neem vrijblijvend contact op

Ben je van plan om een hackathon over mobiliteit te organiseren? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze ervaring en wat we voor jouw evenement kunnen betekenen.

Wil je een hackathon als deelnemer bijwonen?

Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte van hackathons in Nederland

Bedankt voor het aanvragen van de nieuwsbrief!

Wij zullen je vanaf nu op de hoogte houden van toekomstige evenementen waar je aan deel kan nemen!