Blogpost 3 dec 2023

Hackathon duurzaamheid: een hackathon voor een groenere toekomst

Blogpost 3 dec 2023

Hackathon duurzaamheid organiseren? Hoewel hackathons oorspronkelijk bekend stonden om de technologische innovaties die ze teweeg brachten, worden er ook steeds meer hackathons georganiseerd met als thema duurzaamheid. Zo organiseerden wij recent nog de de ‘C02 reductie sustainathon’ voor het interne team van Engie en de ‘Challenge Toekomstbestendige Woningbouw’ voor de Provincie Zuid-Holland waar vijf teams werden beloond met elk €75.000 subsidie om hun ideeën ook daadwerkelijk door te voeren om duurzame, betaalbare en schaalbare starterswoningen te ontwikkelen.

De noodzaak van duurzaamheidshackathons

Duurzaamheid is tegenwoordig een van de meest besproken onderwerpen, en terecht. Met klimaatverandering en milieuproblemen die onze planeet bedreigen, is er een dringende behoefte aan innovatieve oplossingen. Hier komen hackathons in beeld. Deze intensieve, samenwerkingsgerichte evenementen brengen creatieve geesten uit diverse disciplines samen om nieuwe ideeën/oplossingen te genereren.

Het belang van de hackathon duurzaamheid

Hackathonopmaat.nl erkent het belang van duurzaamheid en heeft daarom een specifiek hackathon format gewijd aan dit cruciale onderwerp. Wij hebben inmiddels tientallen van dit soort hackathons georganiseerd. Dus wil je een interne duurzaamheid hackathon organiseren met je team? Of juist een challenge uitschrijven waar meer partijen aan kunnen meedoen en hun expertise kunnen delen? Wij zijn er in thuis en begeleiden je graag van A tot Z en nemen je mee in alles wat er komt kijken bij het organiseren van een dergelijk evenement.

Hackathon duurzaamheid: wat komt erbij kijken?

Teamsamenstelling
Tijdens een hackathon over duurzaamheid gaan deelnemers uiteen in verschillende teams. Vaak zitten er in elk team ongeveer 5 personen. Een hackathon werkt het beste, wanneer je multi-disciplinaire teams maakt. Zodat deelnemers vanuit hun eigen expertise elkaar kunnen aanvullen en elk hun eigen rol binnen hun team kunnen pakken. Dit is essentieel om complexe duurzame kwesties op te lossen.

Probleem doorgronden en ideeën ontwikkelen
Vaak beginnen de teams met het doorgronden van het probleem. Waarna ze met elkaar bepalen waar ze tijdens de hackathon wel op focussen en waar niet op. Het is van cruciaal belang om de casevraag waar de deelnemers mee aan de slag gaan van tevoren goed af te bakenen. Zo zorg je ervoor dat je in de korte tijd die je tijdens de hackathon hebt zoveel mogelijk resultaat boekt. Afhankelijk van de casevraag en de doelstelling van het duurzaamheids evenement, maken wij altijd een op maat gemaakt proces. Zodat de teams met zoveel mogelijk goede ideeën komen en ook een actieplan opstellen en de levensvatbaarheid van hun idee onderzoeken.

Beoordeling en Prijsuitreiking
Vaak beoordeelt een deskundige jury de projecten die aan het einde van de duurzaamheids hackathon gepitcht worden, waarna er een winnaar uitgeroepen wordt. Soms is er geen winnaar, maar zijn er dragons/sleutelfiguren die kijken hoe ze de ideeën verder kunnen brengen. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk.

Resultaten en impact van duurzaamheid hackathons

Duurzame Innovaties
Keer op keer zien we dat uit een “Hackathon Duurzaamheid” een stroom van duurzame innovaties voortvloeien. Deze innovaties lopen uiteen van slimme energieoplossingen (zie ook onze energie hackathon) tot efficiënte recyclingmethoden en alles daartussenin. Een ander voorbeeld is onze hackathon die gericht was het verduurzamen van laboratoria. Tijdens dit evenement kwam naar voren dat enkele vriezers niet meer op -70 graden hoefden te worden ingevroren; -30 graden volstond zonder de veiligheid van de proeven in gevaar te brengen. Naast de verduurzaming, bespaarde het bovendien een hoop geld. Door de creatieve krachten van diverse teams te bundelen, ontstaan er innovaties en ideeën die anders wellicht nooit het daglicht hadden gezien.

Een kleine selectie van duurzaamheids thema’s waar we eerder duurzaamheids hackathons over organiseerden:

1. Klimaatadaptief: hierbij wordt rekening gehouden met veranderende klimaatomstandigheden, zoals toenemende hitte, droogte, wateroverlast en het risico op overstromingen. We organiseerden voor de Gemeente Rotterdam hier bijvoorbeeld een hackathon over.

2. Natuurinclusief: deze benadering draagt bij aan lokale biodiversiteit en natuurwaarden, waarbij een leefomgeving wordt gecreëerd voor (beschermde) soorten zoals vogels. Het aanleggen van een fauna-uitwisseling bij spoorwegonderdoorgangen is hier een illustratief voorbeeld van.

3. Circulair en biobased: circulair focust op de herbruikbaarheid van materialen, waarbij de huidige producten de grondstoffen voor de toekomst vormen. Het centrale doel is het sluiten van de afvalkringloop, zonder nieuw afval te genereren. Bij biobased worden materialen gebruikt die afkomstig zijn van hernieuwbare grondstoffen, zoals hout en grassen, die binnen korte tijd opnieuw kunnen groeien. Fossiele grondstoffen, steen en zand behoren niet tot hernieuwbare grondstoffen.

4. Gezondheid: comfort en een gezond leefklimaat staan centraal bij dit thema. Dit omvat bijvoorbeeld goede isolatie, effectieve ventilatie, aandacht voor vergroening, luchtvochtigheid, natuurlijk licht, stofniveaus, gebruik van gezonde materialen en bijvoorbeeld kleurgebruik.

5. Emissieloos: dit gaat verder dan bijvoorbeeld alleen het bouwproces, maar omvat de gehele toeleveringsketen. Veel materialen worden op vervuilende wijze gewonnen en veel zware machines gebruiken fossiele brandstoffen. Bij emissieloos bouwen worden slimme ontwerpkeuzes gemaakt en wordt gekozen voor duurzame materialen. Ook wordt soms gekeken naar bijvoorbeeld stads- en infra-logistiek.

Bewustwording & samenwerking tijdens een duurzaamheids hackathon
Naast concrete projecten draagt de hackathon bij aan een grotere bewustwording omtrent duurzaamheid. Het brengt individuen en organisaties samen die mogelijk niet eerder hadden samengewerkt, wat leidt tot vruchtbare samenwerkingen voor toekomstige duurzame initiatieven.

Ook een hackathon duurzaamheid organiseren?

Als organisatie ben je wellicht geïnspireerd geraakt en overweeg je zelf een soortgelijk evenement te organiseren. Wij hebben jarenlange ervaring in het organiseren van hackathons met een focus op duurzaamheid. Wij kunnen je helpen van A tot Z. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wil je een hackathon als deelnemer bijwonen?

Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte van hackathons in Nederland

Bedankt voor het aanvragen van de nieuwsbrief!

Wij zullen je vanaf nu op de hoogte houden van toekomstige evenementen waar je aan deel kan nemen!